Titularitat del lloc web

Web: masvilella.net
Nom del titular: ACÚSTIC CELLERS, SL
Domicili social: Carretera TV-3002 de Capçanes a Marçà km 3,3336
Població: Marçà
Província: Tarragona
CP: 43775
CIF: B55507933
Telèfon de contacte: +34 672 43 26 91
Correu electrònic: acustic@acusticceller.com

Política de privadesa i política de venda.

Objecte

El lloc web facilita als seus usuaris l’accés a informació i serveis prestats per ACÚSTIC CELLERS, SL a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

Ecommerce

Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació (en endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies, l’accés i la utilització de la pàgina web www.acusticceller.com així com la contractació de productes i / o serveis a través d’aquests. El simple accés a la pàgina web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari del lloc web (en endavant, “el” Usuari “) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d’acord amb aquestes Condicions Generals, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:
• Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
• Que és major d’edat d’acord amb la normativa vigent en el seu lloc de residència, en cas contrari el menor haurà de comptar amb l’autorització dels seus representants legals.
• Que, en cas que es disposi a contractar algun producte i / o servei, té capacitat suficient per a això.
• Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi a la pàgina web, ja que el mateix i aquestes Condicions Generals poden patir modificacions.

El titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del lloc web.

La modificació d’aquestes condicions generals no afectarà als béns o promocions que haguessin estat adquirits prèviament a la modificació.

1. Informació de la pàgina web

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del lloc web:
Titular:  ACÚSTIC CELLERS Societat Limitada (des d’ara, “ACÚSTIC CELLER”.
Domicili social: Carretera TV-3002 de Capçanes a Marçà km 3,3336 de 43775 Marçà (Tarragona).
C.I.F.: B55507933
E-mail: acustic@acusticceller.com
Telèfon:  672.432.691

2. Condicions d’ús

2.1. Accés al lloc web
El simple accés al lloc web és gratuït excepte pel que fa a el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

2.2. Necessitat de Registre
La utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada a l’Registre previ de l’Usuari.
Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

2.3. Normes d’utilització del portal
L’Usuari s’obliga a utilitzar el Portal i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Portal i a no utilitzar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.
L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:
I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
VII.- No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Portal.
VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o de tercers.
IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació el secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
L’Usuari s’obliga a mantenir indemne i eximir de tota responsabilitat a ACÚSTIC CELLER davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant, a més, ACÚSTIC CELLER el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

2.4. Exclusió de Responsabilitat
L’accés de l’Usuari al lloc web no implica per ACÚSTIC CELLER l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
ACÚSTIC CELLER no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web.
ACÚSTIC CELLER no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l’servei del Lloc Web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.
2.5. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web
El servei d’accés a la Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (en endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos, ACÚSTIC CELLER només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a ACÚSTIC CELLER, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.
En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de ACÚSTIC CELLER amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
ACÚSTIC CELLER no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a ACÚSTIC CELLER.
2.6. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de ACÚSTIC CELLER o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de ACÚSTIC CELLER o tercers, sense que pugui entendre que l’accés a la Web atribueix algun dret sobre els mateixos.
En tot cas, l’Usuari coneix i accepta que les qualificacions i els comentaris que realitzi sobre els productes disponibles a través del lloc web podran ser accessibles per a la resta dels Usuaris del Portal, incloent la identitat del seu autor.
Sobre tots els comentaris allotja 2 lliurement per l’Usuari en el Lloc Web, incloguin o no una opinió o descripció dels productes oferts (en endavant, “els continguts”), l’usuari atorga gratuïtament a ACÚSTIC CELLER una llicència d’ús no exclusiva, de territorialitat mundial i amb la durada màxima prevista legalment. Sobre la base d’aquesta llicència, ACÚSTIC CELLER podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels Continguts, únicament amb la finalitat de poder prestar els serveis oferts per ACÚSTIC CELLER i publicitar els seus productes i serveis.

3. Condicions de Contractació

3.1. Registre de l’Usuari
La utilització alguns dels serveis prestats per ACÚSTIC CELLER implica la necessitat de registre de l’Usuari al Portal.
El Usuario deberá proceder a su registro indicando su nombre completo, dirección de correo electrónico y pudiendo indicar el correo de un Usuario patrocinador.
En todo caso, se exigirá que el Usuario acepte las presentes Condiciones Generales, así como la Política de Privacidad y la Política de Cookies.
Una vegada que l’Usuari està registrat correctament al web pot en tot moment accedir a “El meu compte”. A través de “El meu compte” l’Usuari pot modificar les seves dades personals així com les dades relacionades amb l’enviament de comandes, comprovar si té comandes pendents de lliurament.
En l’apartat de “El meu compte” l’Usuari pot visualitzar les factures de les comandes.

3.2. Condicions d’enviament i comanda mínima
Zona de lliurament: ACÚSTIC CELLER únicament envia els seus productes a: Espanya Península.
No serà possible realitzar el procés de compra a través del web a destins diferents de els indicats.
Despeses d’enviament: les despeses d’enviament estan incloses en comandes mínimes de 6 ampolles per a Espanya Peninsular.
termini de lliurament: el termini de lliurament es compta en dies laborables a partir de la sortida de l’encàrrec des del magatzem d’ACÚSTIC CELLER, aquest pot ser de 24h a 72h aproximadament segons el destí.
ACÚSTIC CELLER no pot fer-se responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables directament a ACÚSTIC CELLER, casos fortuïts o de força major.
El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l’Usuari. ACÚSTIC CELLER no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l’Usuari a aquest efecte, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a ACÚSTIC CELLER, tal com l’absència de l’destinatari en l’adreça de lliurament.
En cas d’absència de l’destinatari i sempre que sigui possible, es deixarà nota de pas amb la informació necessària per acordar una nova entrega en el domicili de l’destinatari o les indicacions necessàries perquè aquest vagi a recollir el producte a un determinat lloc. En tot cas, transcorreguts 7 dies des de l’últim intent de lliurament sense que la comanda hagi pogut lliurar-se, el mateix serà retornat a origen procedint-se a resoldre el contracte.

3.3 Cancel·lacions i devolucions
El client té dret a sol·licitar la cancel·lació d’una comanda en qualsevol moment i a rebre el reemborsament de la totalitat de l’import pagat excepte a partir del moment en què aquest ha entrat en fase de preparació; un cop en preparació, enviat o entregat, per cancel·lar una comanda o tornar-lo, ja sigui una part o la totalitat del seu contingut, el client haurà acollir-se a el dret a desistiment o a el dret de devolució, les condicions s’especifiquen també més avall. En aquells casos en què la comanda no hagi entrat encara en fase de preparació, n’hi haurà prou amb que el client sol·liciti la cancel·lació de la mateixa per correu electrònic, encara que haurà de tenir en compte que entre la recepció de l’missatge i la seva lectura i gestió pot transcórrer un termini de temps durant el qual la comanda pot haver entrat en fase de preparació i no sigui possible aturar el seu enviament.
Un cop cancel·lat, ACÚSTIC CELLER es compromet a reemborsar la totalitat de l’import pagat en un termini màxim de 10 dies naturals. Es retornarà l’import pagat menys les despeses i/o comissions generats pel mateix i de la mateixa manera les despeses i/o comissions que es puguin generar en la devolució de l’import per transferència bancària o un altre mitjà.
Un cop s’hagi iniciat la preparació de la comanda, estigui llest per a enviament, enviat o entregat, qualsevol sol·licitud de cancel·lació serà tractada com a dret a desistiment. Per exercir el dret de desistiment, el client ha de comunicar la seva decisió d’una manera clara, lliure de qualsevol ambigüitat: ja sigui mitjançant carta postal, dirigida a l’adreça de l’titular de l’lloc web o mitjançant correu electrònic dirigit a acustic@acusticceller.com.
En cas de desistiment, ACÚSTIC CELLER organitzarà la devolució, les despeses seran a càrrec i assumits pel Client (els costos de la recollida i transport dels productes objecte de la devolució), així com la repercussió de les despeses d’enviament ocasionades per la sortida de la comanda i ho farà mitjançant alguna de les seves agències col·laboradores i segons les condicions habituals d’un servei estàndard, és a dir, que el client ha de permetre la recollida dels productes durant el dia, sense obligació de necessitar un horari concret per part de la agència. La recollida s’ha de fer en la mateixa direcció en què va tenir lloc el lliurament de la comanda original. En cas de sol·licitar el client la recollida en una altra direcció, aquesta haurà de confirmar prèviament per ACÚSTIC CELLER, qui es reserva el dret de demanar l’abonament de la diferència en el cas que el cost de l’transport per a la recollida en aquesta nova direcció fora superior a què ocasionaria la recollida en l’adreça original.
Tot client té dret a desistiment i sense necessitat de justificació sempre que faci ús del seu dret en un termini de 14 dies naturals a partir de la data d’entrega de la comanda, segons comunicació per part de l’agència de transports, o de la tornada de la comanda a l’agència de transports en cas de lliurament fallida o absència reiterada. No es podrà exercir el dret de devolució per desistiment quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. I és obligatori tornar la totalitat de l’enviament en aquest cas, amb tots els productes protegits correctament, en el seu embalatge original i en perfecte estat per a la seva venda posterior.
Un cop recuperat la comanda i realitzades les comprovacions sobre l’estat de els productes, ACÚSTIC CELLER reemborsarà a el client l’import pagat segons l’indicat anteriorment.
El reemborsament en el cas de desistiment es realitzarà en un termini màxim de 14 dies a partir de la data de recepció de la comanda retornat. No s’acceptaran devolucions a ports deguts ni reclamacions per a l’abonament de factures d’enviaments organitzats per part de client. I caldrà inserir en la caixa una còpia de la sol·licitud de devolució enviada a l’adreça postal o per correu electrònic, en cas que la comanda estigués compost de més d’un paquet, una còpia de la mateixa en cada un.
En cas d’error de contingut, ACÚSTIC CELLER es compromet, després de rebre avís de el problema mitjançant correu electrònic, a recollir els productes enviats per error ja enviar-li els productes correctes en la major brevetat possible o oferir alternatives per a la resolució de l’error, sempre segons disponibilitat i terminis de reaprovisionament habituals.
Important, el client ha de comprovar el contingut de la mercaderia rebuda en el moment de rebre-i anotar per escrit a l’albarà de l’transportista qualsevol anomalia en l’embalatge, manca de mercaderia, mercaderia danyada o trencada , etc…, així com comunicar immediatament en un termini màxim de 24 hores a l’correu electrònic acustic@acusticceller.com la incidència.
Serà imprescindible deixar constància de el problema en l’albarà de lliurament i comunicar la incidència sempre dins dels terminis establerts per cada agència de transport (sovint, de tan sols 24 hores després del lliurament). ACÚSTIC CELLER no es responsabilitza de la mercaderia un cop ha sortit de magatzem, la responsabilitat és de transportista.
Per fer efectiva qualsevol devolució, en qualssevol dels casos descrits en aquest apartat, és imprescindible contactar primer amb ACUSTIC CELLER per advertir de la situació. ACÚSTIC CELLER no acceptarà cap reclamació o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació per correu electrònic i no s’han acordat els termes de la mateixa.

3.4. Garantia
Els productes comercialitzats a través d’aquesta pàgina web compten amb les garanties ofertes pels productors dels mateixos. En aquelles incidències que justifiquin l’ús de la garantia, s’optarà per la reparació, substitució de l’article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts.

3.5.  Preu dels productes
Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se’ls adjunta. Tots els preus indicats en la descripció de producte s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.).

3.6.  Forma de pagament
La compra de productos a través de la Pasarela de ACÚSTIC CELLER permite las siguientes formas de pago:
– Pagament amb targeta de dèbit o crèdit (VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS) a través d’un TPV virtual.
Per utilitzar la targeta de crèdit a través d’un TPV virtual, el comprador ha d’omplir un formulari indicant el nom de l’propietari de la targeta, tipus de targeta, data de caducitat de la targeta i codi de seguretat.
ACÚSTIC CELLER no té accés a les dades bancàries vinculats als mitjans de pagament i no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament.

3.7.  Dret de desistiment.
El comprador disposarà en tot cas d’un termini de catorze (14) dies naturals després de la recepció de l’Producte per exercir el dret de desistiment sense haver de justificar raons o tenir cap sanció.
De conformitat amb l’article 102.d) de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries no sent aplicable el subministrament de béns que puguin deteriorés o caducar amb rapidesa, per la qual cosa no es podrà exercir el dret de desistiment sobre les ampolles que hagin estat obertes per exemple, a causa de la ràpida deterioració de l’contingut en aquests casos.
el comprador ha de manifestar la seva intenció de desistir dins el termini indicat i haurà de procedir a la devolució del producte segons les condicions de l’apartat 3.3. El Client i / o Usuari haurà de remetre un correu electrònic a l’adreça acustic@acusticceller.com comunicant la decisió i incloent el seu nom i adreça, així com el nombre de la seva comanda.

4.Legislació aplicable i jurisdicció competent
Les Condicions generals d’ús i venda aquí exposades estan subjectes a la legislació espanyola i serà la versió en espanyol la única amb validesa legal i la que prevaldrà en cas de discrepància entre les versions publicades en els diferents llocs web de Vinissimus.
el lloc de celebració de la compravenda a què se subjecten les presents Condicions generals es determinarà segons el que disposa el Reglament (CE) 44/2001 de Consell, de 22 de desembre de 2000, relatiu a la competència judicial, el reconeixement i la execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil.
Sense perjudici del que indica l’anterior paràgraf, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible per a tots els consumidors en el següent enllaç: Resolució de litigis en línia | Comissió Europea.

Continguts del web

L’idioma utilitzat pel titular en el web serà el català, l’espanyol i l’anglès. ACÚSTIC CELLERS, SL no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de  l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.

ACÚSTIC CELLERS, SL podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dintre de la web, com la forma en que s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització d’ACÚSTIC CELLERS, SL, ni remetre publicitat o informació fent ús dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització es gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporen tercers en les seves pàgines web, dirigides a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, sense poder manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de ACÚSTIC CELLERS, SL.

Limitació de responsabilitat

Tant l’accés a la web como l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la seva informació que contingui és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. ACÚSTIC CELLERS, SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquest accés o ús. ACÚSTIC CELLERS, SL no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o a els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,
– un mal funcionament del navegador,
– i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

ACÚSTIC CELLERS, SL no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hipervincles que s’incorporin a la web per a l’obertura  d’altres. ACÚSTIC CELLERS, SL no garantitza la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als que pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d ‘aquestes webs.
ACÚSTIC CELLERS, SL no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir a la seva web o altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

Propietat intel·lectual i industrial

Són propietat de ACÚSTIC CELLERS, SL, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels continguts que conté. Qualsevol ús del web o dels seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a ACÚSTIC CELLERS, SL, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, per tant, cap altre usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de ACÚSTIC CELLERS, SL
POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
ACÚSTIC CELLERS, SL garantitza la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades per les nostres empreses clientes a ACÚSTIC CELLERS, SL o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de ACÚSTIC CELLERS, SL, imprescindibles para prestar els serveis sol·licitats per als usuaris.

Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Real Decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit ACÚSTIC CELLERS, SL ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables. En cas en què consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nombre i direcció del cessionari, perquè en doni el seu consentiment inequívoc al respecte.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Compleix també amb el Reglament 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques.

En compliment de l’establert en la LOPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per tal fi ha de contactar amb nosaltres a acustic@acusticceller.com

Legislació aplicable i juridicció competent

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. ACÚSTIC CELLERS, SL i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre jurisdicció que pugui correspondre’ls, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per qualsevol controvèrsia que es pogués derivar de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora de España, ACÚSTIC CELLERS, SL i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre jurisdicció, als jutjats i tribunals del domicili de ACÚSTIC CELLERS, SL.